Vortex Oil Engineering

Vortex Oil Engineering to warszawska spółka z sektora Oil&Gas, która opracowała rozwiązanie wykorzystywane podczas ekstrakcji ropy naftowej, pozwalające na zwiększenie wydobycia surowca nawet o 40%. Vortex projektuje urządzenia instalowane bezpośrednio w rurociągu iniekcyjnym wtrysku, działające jak młyn hydroakustyczny, niszcząc duże resztkowe cząstki oleju i minerałów w wytwarzanym strumieniu wody wtryskowej. Urządzenie jest modelowane i pozwala na zwiększenie wydobycia ropy naftowej w polach o zmiennym przepływie wody bez przełączania na trzeciorzędny ulepszony system odzyskiwania oleju. Pozwala także obniżyć koszty utylizacji ścieków i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://vortex-oil.com/

Ecolife

Ecolife jest krakowską spółka z sektora cleantech, która opracowała szereg rozwiązań pozwalających na pomiar i walkę z zanieczyszczeniem powietrza. W portfolio spółki znajdują się urządzenia monitorujące jakość powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz, analityka danych bezpośrednio połączona z mobilną aplikacją i systemem rekomendacji oraz rozwiązania nawilżające i oczyszczające powietrze. Spółka projektuje rozwiązania, które nie tylko są w stanie mierzyć podstawowe parametry jak pyły PM 2.5 i PM10, ale także wykrywać ich źródło. Całość tworzy kompletne rozwiązanie dostępne zarówno dla klienta biznesowego jak i indywidualnego. Ecolife zostało uhonorowane nagrodą CES Asia 2017 Award w kategorii Green Technologies, jest srebrnym medalistą konkursu European Product Design Awards w kategorii Design for Environment oraz laureatem innych konkursów na całym świecie.

Więcej informacji na stronie internetowej:  https://ecolife.eu.com/

Lerta

Lerta pomaga w cyfrowej transformacji spółek z sektora energetycznego. Spółka oferuje rozwiązania pomagające w zarządzaniu dużą ilością rozproszonych jednostek energetycznych w sektorze wytwórczym. Koncentruje się na pomiarach, automatyzacji procesu podejmowania decyzji i poprawieniu efektywności operacji w firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją lub handlem gazem i energią. Platforma spółki pomaga przedsiębiorstwom użyteczności publicznej na każdym etapie prowadzonych przez nich działań i operacji, do których możemy zaliczyć generowanie, transmisję, handel, dystrybucję i sprzedaż. Wśród produktów Lerty można znaleźć rozwiązania z obszarów takich jak inteligentne liczniki, wirtualna elektrownia (VPP), usługi DSR i smart home, natomiast wśród klientów największe firmy z sektora energetycznego w Polsce.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.lerta.energy/

ZeroQs

ZeroQs to firma, która stworzyła technologię samoobsługowych mobilnych kas. Jej celem jest podniesienie poziomu zadowolenia klientów z zakupów dokonywanych w sieciach handlowych (m.in. poprzez redukcję długości kolejek), przy jednoczesnym zwiększeniu opłacalności punktów sprzedaży detalicznej (poprzez zmniejszenie obciążenia personelu, zwiększenie średniej wartości koszyka, zapewnienie zabezpieczenia przed kradzieżą) i dochodów producentów FMCG (spersonalizowany marketing w sklepach). Technologia opracowana przez ZeroQs bezproblemowo integruje się z infrastrukturą IT sprzedawcy i umożliwia obniżenie poziomu kradzieży sklepowych. Element sprzętowy rozwiązania składa się z inteligentnego wózka, który ma wbudowaną wagę, skaner kodów kreskowych, kamerę i monitor dotykowy. Ekran dotykowy umożliwia klientowi interakcję z urządzeniem, ale także umożliwia wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych.

Noctiluca

Noctiluca to wysoce wykwalifikowana spółka z Torunia, specjalizująca się w syntezie związków organicznych stosowanych w optoelektronice (diody, wyświetlacze, lasery, światłoczułe barwniki, ogniwa słoneczne). Celem projektu realizowanego przez spółkę jest opracowanie emiterów OLED opartych na nowej klasy organicznych półprzewodnikach TADF (wykazujących elektroluminescencję dzięki termicznie aktywnej opóźnionej fluorescencji) do zastosowania w produktach takich jak wyświetlacze i oświetlenie OLED.  Technologia ta pozwala na dalszy rozwój wyświetlaczy stosowanych m. in. w smartfonach czy też telewizorach oraz poprawę ich parametrów jakościowych oraz wskaźników ekonomicznych i wydajnościowych.. Cel projektu wpisuje się w światowe trendy w branży a sama technologia ma duży, niewykorzystany potencjał przyniesienia wymiernych korzyści wśród których można wymienić: pozytywny wpływ na środowisko, przedłużenie żywotności urządzeń brak konieczności użycia drogich i ograniczonych zasobów metali szlachetnych.