Vortex Oil Engineering

Vortex Oil Engineering to warszawska spółka z sektora Oil&Gas, która opracowała rozwiązanie wykorzystywane podczas ekstrakcji ropy naftowej, pozwalające na zwiększenie wydobycia surowca nawet o 40%. Vortex projektuje urządzenia instalowane bezpośrednio w rurociągu iniekcyjnym wtrysku, działające jak młyn hydroakustyczny, niszcząc duże resztkowe cząstki oleju i minerałów w wytwarzanym strumieniu wody wtryskowej. Urządzenie jest modelowane i pozwala na zwiększenie wydobycia ropy naftowej w polach o zmiennym przepływie wody bez przełączania na trzeciorzędny ulepszony system odzyskiwania oleju. Pozwala także obniżyć koszty utylizacji ścieków i pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://vortex-oil.com/

Ecolife

Ecolife jest krakowską spółka z sektora cleantech, która opracowała szereg rozwiązań pozwalających na pomiar i walkę z zanieczyszczeniem powietrza. W portfolio spółki znajdują się urządzenia monitorujące jakość powietrza w pomieszczeniach i na zewnątrz, analityka danych bezpośrednio połączona z mobilną aplikacją i systemem rekomendacji oraz rozwiązania nawilżające i oczyszczające powietrze. Spółka projektuje rozwiązania, które nie tylko są w stanie mierzyć podstawowe parametry jak pyły PM 2.5 i PM10, ale także wykrywać ich źródło. Całość tworzy kompletne rozwiązanie dostępne zarówno dla klienta biznesowego jak i indywidualnego. Ecolife zostało uhonorowane nagrodą CES Asia 2017 Award w kategorii Green Technologies, jest srebrnym medalistą konkursu European Product Design Awards w kategorii Design for Environment oraz laureatem innych konkursów na całym świecie.

Więcej informacji na stronie internetowej:  https://ecolife.eu.com/

Lerta

Lerta pomaga w cyfrowej transformacji spółek z sektora energetycznego. Spółka oferuje rozwiązania pomagające w zarządzaniu dużą ilością rozproszonych jednostek energetycznych w sektorze wytwórczym. Koncentruje się na pomiarach, automatyzacji procesu podejmowania decyzji i poprawieniu efektywności operacji w firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją lub handlem gazem i energią. Platforma spółki pomaga przedsiębiorstwom użyteczności publicznej na każdym etapie prowadzonych przez nich działań i operacji, do których możemy zaliczyć generowanie, transmisję, handel, dystrybucję i sprzedaż. Wśród produktów Lerty można znaleźć rozwiązania z obszarów takich jak inteligentne liczniki, wirtualna elektrownia (VPP), usługi DSR i smart home, natomiast wśród klientów największe firmy z sektora energetycznego w Polsce.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.lerta.energy/