Nasz zespół

Paweł Bochniarz

Prezes

Doświadczony przedsiębiorca, doradca, mentor i ekspert w zakresie komercjalizacji nowych technologii. Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych – Advanced Management Programme w IESE Business School. Doradca w zakresie tworzenia i rozwijania startupów. Przewodniczący MIT Enterprise Forum Poland i koordynator programu akceleracyjnego dla projektów technologicznych realizowanych przez tę organizację. Współzałożyciel Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, a w przeszłości Dyrektor Doradztwa Innowacji w PwC.

Wojciech Ratymirski

Członek Zarządu

Od 2001 roku związany zawodowo z rachunkowością, kontrolingiem i finansami korporacyjnymi. Wieloletnie w doświadczenie w obszarach zarządzania finansami przedsiębiorstw, rozliczeniach inwestycji i kontrolingu zdobył m.in. jako dyrektor finansowy w tym w spółkach notowanych na GPW oraz prowadząc działalności consultingową i doradczą.
W toku kariery zawodowej wielokrotnie brał udział w transakcjach kapitałowych, zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej. Doradzał w transakcjach M&A, restrukturyzacjach i przeprowadzał badania due diligence na potrzeby przejęć i fuzji. Na zlecenie inwestorów prywatnych odpowiedzialny przeprowadził z sukcesem kilka procesów wejść i wyjść z inwestycji, osiągając wysokie stopy zwrotu dla inwestorów. Z wykształcenia prawnik i politolog (Uniwersytet Wrocławski), absolwent studiów podyplomowych „Rachunkowość i kontrola finansowa” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów.

Michał Urbanowski

Dyrektor Finansowy

Dyrektor finansowy, doradca i przedsiębiorca. Specjalista ds. finansów korporacyjnych z wieloletnim doświadczeniem w firmach konsultingowych (EY, Arthur Andersen). W latach 2011-2017 dyrektor inwestycyjny i finansowy w funduszu venture capital. Absolwent studiów inżynierskich na Politechnice Warszawskiej oraz studiów MBA na tej samej uczelni. Pasjonuje się pomaganiem startupom technologicznym w aspektach finansowych, technologicznych i biznesowych.

Krzysztof Knopp

Starszy Analityk Inwestycyjny

Krzysztof jest magistrem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magisterem finansów i rachunkowości (specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także magisterem ekonomii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Posiada blisko 4 letnie doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstwa, bankowości inwestycyjnej, transakcji fuzji i przejęć, wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego, transakcji private equity oraz venture capital. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w funduszach private equity oraz venture capital, firmie doradczej Deloitte (corporate finance / M&A), funduszu funduszy (PFR Ventures) oraz kilku kancelariach prawnych o profilu gospodarczym.

Nagrodzony stypendium naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągniecia naukowe. Ukończył XI edycję Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława A. Pagi. Zwycięzca ogólnopolskiego konkursu CFA Ethics Challenge.

 

Konrad Wysmułek

Starszy Analityk Inwestycyjny

Konrad ukończył chemię na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a wkrótce po studiach został zatrudniony jako pracownik naukowy w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, gdzie przez 4 lata pracował nad fotokatalitycznymi materiałami półprzewodnikowymi. W trakcie swojej kariery naukowej opublikował kilka artykułów w renomowanych czasopismach naukowych (jeden z nich cytowano w Nature), zorganizował dwie międzynarodowe konferencje, otrzymał grant NCN w wysokości 300 000 PLN i otworzył przewód doktorski. Tam też zdobywał pierwsze doświadczenia w zakresie współpracy na styku nauka-biznes. Obecnie związany z ValueTech Seed oraz MIT Enterprise Forum, gdzie wspiera startupy wykorzystując swoją wiedzę techniczną. W czasie wolnym rozwija umiejętność pływania na wakeboardzie, a poza sezonem zabiera swoją deskę na stok. Fan twórczości braci Nolan, szczególnie serialu Westworld traktującego o wpływie społecznym i problemach etycznych związanych z prawdziwą sztuczną inteligencją. Ma szczerą nadzieję, że roboty nie zbuntują się przeciwko ludzkości, przynajmniej nie za jego życia.

Napisz nam więcej o swoim pomyśle. Pobierz szablon prezentacji, wypełnij formularz i prześlij go nam.