Nasz zespół

Paweł Bochniarz

Prezes

Doświadczony przedsiębiorca, doradca, mentor i ekspert w zakresie komercjalizacji nowych technologii. Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych – Advanced Management Programme w IESE Business School. Doradca w zakresie tworzenia i rozwijania startupów. Przewodniczący MIT Enterprise Forum Poland i koordynator programu akceleracyjnego dla projektów technologicznych realizowanych przez tę organizację. Współzałożyciel Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, a w przeszłości Dyrektor Doradztwa Innowacji w PwC.

Wojciech Ratymirski

Partner

Od 2001 roku związany zawodowo z rachunkowością, kontrolingiem i finansami korporacyjnymi. Wieloletnie w doświadczenie w obszarach zarządzania finansami przedsiębiorstw, rozliczeniach inwestycji i kontrolingu zdobył m.in. jako dyrektor finansowy w tym w spółkach notowanych na GPW oraz prowadząc działalności consultingową i doradczą.
W toku kariery zawodowej wielokrotnie brał udział w transakcjach kapitałowych, zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej. Doradzał w transakcjach M&A, restrukturyzacjach i przeprowadzał badania due diligence na potrzeby przejęć i fuzji. Na zlecenie inwestorów prywatnych odpowiedzialny przeprowadził z sukcesem kilka procesów wejść i wyjść z inwestycji, osiągając wysokie stopy zwrotu dla inwestorów. Z wykształcenia prawnik i politolog (Uniwersytet Wrocławski), absolwent studiów podyplomowych „Rachunkowość i kontrola finansowa” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Księgowy Ministerstwa Finansów.

Michał Urbanowski

Dyrektor Finansowy

Dyrektor finansowy, doradca i przedsiębiorca. Specjalista ds. finansów korporacyjnych z wieloletnim doświadczeniem w firmach konsultingowych (EY, Arthur Andersen). W latach 2011-2017 dyrektor inwestycyjny i finansowy w funduszu venture capital. Absolwent studiów inżynierskich na Politechnice Warszawskiej oraz studiów MBA na tej samej uczelni. Pasjonuje się pomaganiem startupom technologicznym w aspektach finansowych, technologicznych i biznesowych.

Konrad Wysmułek

Starszy Analityk Inwestycyjny

Konrad ukończył chemię na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a wkrótce po studiach został zatrudniony jako pracownik naukowy w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, gdzie przez 4 lata pracował nad fotokatalitycznymi materiałami półprzewodnikowymi. W trakcie swojej kariery naukowej opublikował kilka artykułów w renomowanych czasopismach naukowych (jeden z nich cytowano w Nature), zorganizował dwie międzynarodowe konferencje, otrzymał grant NCN w wysokości 300 000 PLN i otworzył przewód doktorski. Tam też zdobywał pierwsze doświadczenia w zakresie współpracy na styku nauka-biznes. Obecnie związany z ValueTech Seed oraz MIT Enterprise Forum, gdzie wspiera startupy wykorzystując swoją wiedzę techniczną. W czasie wolnym rozwija umiejętność pływania na wakeboardzie, a poza sezonem zabiera swoją deskę na stok. Fan twórczości braci Nolan, szczególnie serialu Westworld traktującego o wpływie społecznym i problemach etycznych związanych z prawdziwą sztuczną inteligencją. Ma szczerą nadzieję, że roboty nie zbuntują się przeciwko ludzkości, przynajmniej nie za jego życia.

Krzysztof Knopp

Starszy Analityk Inwestycyjny

Krzysztof jest magistrem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magisterem finansów i rachunkowości (specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także magisterem ekonomii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Posiada blisko 4 letnie doświadczenie w obszarze finansów przedsiębiorstwa, bankowości inwestycyjnej, transakcji fuzji i przejęć, wycen przedsiębiorstw, modelowania finansowego, transakcji private equity oraz venture capital. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w funduszach private equity oraz venture capital, firmie doradczej Deloitte (corporate finance / M&A), funduszu funduszy (PFR Ventures) oraz kilku kancelariach prawnych o profilu gospodarczym.

Nagrodzony stypendium naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za wybitne osiągniecia naukowe. Ukończył XI edycję Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława A. Pagi. Zwycięzca ogólnopolskiego konkursu CFA Ethics Challenge.

 

Napisz nam więcej o swoim pomyśle. Pobierz szablon prezentacji, wypełnij formularz i prześlij go nam.