Polityka prywatności oraz cookies

Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony prywatności użytkowników serwisu valuetech.pl. Poniższy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Definicje:

 • Administrator danych osobowych (dalej: Administrator) – administratorem danych osobowych jest firma Valutech Seed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Szucha 16/17, 00-582 Warszawa, NIP: 897-181-13-20;
 • Serwis – strona internetowa znajdująca się w domenie valuetech.pl, obejmująca stronę główną i wszystkie jej podstrony;
 • Użytkownik – każda osoba odwiedzająca serwis;
 • Formularz kontaktowy (dalej: Formularz);
 • Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Jakie rodzaje informacji zbieramy?

1. Wybrane podstrony serwisu internetowego zawierają formularz (zwany dalej Formularzem) umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług przez Valutech Seed. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do Valutech Seed następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, numer telefonu kontaktowego, adres strony, której dotyczy zapytanie. Podanie imienia i nazwiska jest dobrowolne, natomiast podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do obsługi zapytania. Państwa dane będą przetwarzane w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Wysłane zapytanie obsługiwane jest przez Valutech Seed.
2. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie za pomocą przycisku „wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda udzielana wyłącznie na rzecz Valutech Seed, dla celów handlowych, statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest firma Valutech Seed.

Ochrona danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Dbamy o administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. Angażujemy się, aby stworzyć odpowiednie procedury kontroli zabezpieczeń, dla ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed wszelkim możliwym do przewidzenia ryzykiem.

Przechowywanie danych

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, która przechowywana jest na serwerze tego serwisu w specjalnie wydzielonej strefie bezpieczeństwa. Administratorem danych gromadzonych przez ten portal jest firma Valutech Seed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Szucha 16/17, 00-582 Warszawa, NIP: 897-181-13-20;

Prawa Użytkownika:

 • prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Zakres udostępniania danych

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Polityka cookies:

1.Strona valuetech.pl używa plików cookies oraz innych podobnych technologii do celów statystycznych, a także aby sprostać i dostosować usługi do potrzeb naszych klientów.
2.Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera. Warunkiem działania cookies jest zgoda Klienta na ich przechowywanie przez przeglądarkę. Przeglądarka internetowa domyślnie zezwala
na przechowywanie ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiana może dotyczyć: automatycznej blokady obsługi ciasteczek lub wymuszenia każdorazowo zgody na przechowanie informacji.
3.Świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w szczególności poprzez umożliwienie logowania do Aplikacji i przechowywania ustawień Użytkownika, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
4.Statystycznych i technicznych, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
5.Marketingu bezpośredniego, w szczególności w emitowaniu reklam w serwisach Podmiotów Trzecich, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
6.Profilowania, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
7.Serwisy obce, multimedialne, z których korzystamy mogą również wykorzystywać pliki cookies.
8.Stronami trzecimi, które dodatkowo mogą zamieszczać na Urządzeniu Użytkownika Cookies są:

 • Google; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook; polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Yandex; polityka prywatności;https://yandex.com/legal/privacy/
 • Microsoft; polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

9.Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przy pomocy którego Użytkownik łączy się z internetem (dalej: „Urządzenie”) funkcje przyjmowania Cookies. Sposoby na wyłączenie Cookies:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

10.W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na wyłącznie Cookies utraci możliwość korzystania z niektórych funkcji dostępnych w Aplikacji, m.in. logowania do swojego konta w Aplikacji i zapisywania ustawień dot. profilowania czy zbierania danych.

11.Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing, odzyskiwanie porzuconych koszyków) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1.Kod śledzenia Google Analitycs, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Adwords, – w celu analizy statystyk Strony oraz prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami.

Logi serwera

1.Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera gdzie przechowywana jest strona.
2.Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
3.Każde zapytanie przesyłane na serwer zapisuje się w logach. Logi obejmują m.in.: datę, czas, adres IP, informacje o przeglądarce i systemie operacyjny z jakiego korzysta w danym czasie użytkownik.
4.Dane zapisane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii. Skontaktuj się z nami: kwojtas@valuetech.pl